Service programvara i fordon 

Serviceintervaller gäller även för bilens mjukvara. Vi har avancerade datorer som kan uppgradera och förändra/förbättra bilens mjukvaror, nästan allt i en bil idag behöver styras av en mjukvara. En skillnad är att om man gör detta hos oss kan vi koda in enskilda delar i systemet.